Vrienden

 

De vrienden van Weefs hebben als doel: het verbinden van mensen via interactieve kunstprojecten.

 

Te verwezenlijken door: het doen organiseren van interactieve kunstmanifestaties, lezingen en andere activiteiten op het gebied van hedendaagse kunst.

 

Het vermogen om het doel te verwezenlijken wordt gevormd door: giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, hetgeen verkregen wordt uit door de vrienden uitgeoefende activiteiten.